Artikler og Lenker

Informasjon om minnefondets artikler om ALD og Fredrik:

•  Artikkel; Spesialpedagogikk nr. 07, 2005 side 42-46

•  Artikkel Hjemmet ; nr. 10 - 6. mars 2006, side 12-14

•  Artikkel Paidos; Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening; nr 2, 2006, side 54-57

•  Artikkel Skolelederen; nr. 5, Juni 2006, side 18-19

Informasjon om andre nettsteder med informasjon om ALD:

www.ulf.org - Mer informasjon om ALD og andre leukodystrofier.

www.frambu.no - Mer informasjon om ALD kan fås på kompetansesenteret på Frambu.

Oslo, 06.12.2017 / EE

 

Copyright © 2008 | Fredriks ALD-Minnefond