Hvem er med i ALD-FREDRIKs Minnefond.

Gruppen som arbeider i ALD-FREDRIKS Minnefond har alle erfaring fra arbeid med pasienter med ALD og lignende sykdommer, og - eller erfaring med Fredrik.

Gruppen består av:

· Barnenevrolog Ola Skjeldal, Barneklinikken, Rikshospitalet; Ola.Skjeldal@medisin.uio.no - Tlf 900 80671

· Barnenevrolog Alf Bjørnstad, Barneklinikken, Rikshospitalet; Alf.Bjornstad@Rikshospitalet.no

· Barnepsykiater Torunn Stene Nøvik, BUPA-Poliklinisk enhet, Sykehuset Buskerud HF; Torunn.Stene.Novik@sb-hf.no

· Spesialpedagog Hans-Jørgen Østberg, Svebu skole; Hans.Ostberg@svebu.gs.oslo.no

· Klinisk sosionom Astrid Nokken tidligere SSBU - nå pensjonist; astridsn@online.no

· Pedagogisk psykologisk rådgiver Marianne Bryn, PP-tjenesten i Oslo; marbryn@online.no

· Spesialpedagog Hanne Friis-Baastad ved Barnenevrologisk Seksjon av Rikshospitalet; Hanne.Baastad@Rikshospitalet.no

Foreldre:

· Jan Kranmo; Jan.Kranmo@online.no

· Elisabeth Elind; elielind@online.no

· I juridiske spørsmål bistår advokat Ragnhild Hillestad, Advokatfellesskapet i Torstvedthjørnet, Oslo.

Gruppen samarbeider med; Nevrolog Morten A. Horn, Ullevål Universitetssykehus; Morten.Horn@ulleval.no - tlf: 22116282 eller 22119101 for sentralbord.

 

Oslo, 04.02.2008 / EE

Copyright © 2008 | Fredriks ALD-Minnefond