Hvem er med i ALD-FREDRIKs Minnefond.

Gruppen som arbeider i ALD-FREDRIKS Minnefond har alle erfaring fra arbeid med pasienter med ALD og lignende sykdommer, og - eller erfaring med Fredrik.

Gruppen består av:

· Barnenevrolog Alf Bjørnstad
· Nevrolog Ola Skjeldal
· Nevrolog Morten A. Horn
· Barnepsykiater Torunn Stene Nøvik
· Spesialpedagog Hans-Jørgen Østberg
· Klinisk sosionom Astrid Nokken tidligere SSBU
· Pedagogisk psykologisk rådgiver Marianne Bryn
· Spesialpedagog Hanne Friis-Baastad

Foreldre:

· Jan Kranmo
· Elisabeth Elind; elielind@online.no
· I juridiske spørsmål bistår advokat Ragnhild Hillestad, Advokatfellesskapet i Torstvedthjørnet, Oslo.

 

Copyright © 2008 | Fredriks ALD-Minnefond