Om Fondet

Fredrik fikk diagnosen ALD like før han fylte 11 år - og døde bare ett halvt år etterpå.

ALD-Fredriks Minnefond ble opprettet for å informere om ALD. Gruppen består i tillegg til foreldrene av barnepsykiater, spesialpedagog og klinisk sosionom fra barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) , pedagogisk psykologisk rådgiver fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PP) og fra barnenevrologer og spesialpedagog ved barneklinikken på Rikshospitalet.

- En stor takk til alle som står Fredrik nær. Familie, venner og støttespillere, som støtter ALD-Fredriks minnefond.

Målet med minnefondet er å gi andre gutter med denne sykdommen mulighet for å få behandling.

ALD-FREDRIKs Minnefond har kontonummer 8101 06 08090

Copyright © 2008 | Fredriks ALD-Minnefond